Heakord:

Kortermaja koristatav väliterritoorium:

 • Mehhaniseerimata välikoristus on korraldatud kojameheteenusega:
  • perioodil 01.04 – 31.10 1 päeval nädalas (L)
  • perioodil 01.11 – 31.03 2 päeval nädalas (T, L)
 • territooriumilt olmeprahi kokku korjamine,
 • territooriumi haljasala puhastamine lahtisest prahist ja suurematest puu okstest,
 • autoparkla puhastus lahtisest prahist, puu okstest ja lehtedest,
 • kevadel lehtede riisumine ja okste kogumine konteinerisse, äravedu eraldi tasu eest,
 • talvisel ajal kõnnitee ja uste esiste puhastus lumest ning libeduse tõrje,
 • kevadel kõnniteede ja parkla puhastamine sinna kogunenud liivast ja sodist.
 • Muru niitmine toimub vastavalt vajadusele. Muru maksimaalne niitmise kõrgus kuni 15 cm.
 • Lume koristus parklatest ja kinnistu esiselt kivikatendilt toimub lumepaksusest alates 5 cm vastavalt vajadusele.
  • Lumi ladustatakse kinnistule.
  • 24h jooksul teostatakse lumekoristust maksimaalselt 1 kord.
  • Libedustõrjevahendite olemasolu (graniitkillustik, sool) tagab korteriühistu
   või tasub eraldi arve alusel jooksva kuluna.

Haldusteenus:

 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine
 • Maja tehnilise säilitamise korraldamine (sh tehnovõrgud)
 • Remonditööde korraldamine
 • Lepingute sõlmimine teenuste pakkujatega, lepingute haldamine ja korterelamu asjaajamine

Raamatupidamise korraldamine:

 • Teenuspakkujatele näitude esitamine
 • Igakuine elanikele arvete koostamine
 • Elanikele arvete saatmine e-postile
 • Teenusepakkujatele arvete tasumise vahendamine
 • Klienditugi telefoni ja e-posti teel

Tehnosüsteemide hooldus:

 • Elektriliste autoväravate hoolduse korraldamine
 • Veemõõdusõlme hoolduse korraldamine
 • Veefiltri vahetus vähemalt 1x kvartalis
 • Maja peakilbi hoolduse korraldamine
 • Välisvalgustuse hoolduse korraldamine

Avariiteenus:

 • 24h ööpäevas ja 7 päeva nädalas hoonest tulevate avariiteadete vastuvõtmine, registreerimine ja edastamine avariibrigaadile.
 • Avariieelse olukorra taastamiseks vajalikud remonditööd teostatakse vastavalt remondi teostaja poolt kinnitatud hinnakirja või kalkulatsiooni alusel ja tasutakse korteriühistu või tema liikme/te poolt vastavalt sellele kelle kuluga on tegu.

Riigilipu heiskamine ja langetamine:

Hind sisaldab lipu heiskamist ja langetamist kolmel kohustuslikul päeval aastas.
Vajadusel saab lisatasu eest kordade arvu suurendada.

Teenus sisaldab:

 • Eesti riigilipu heiskamist päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetamist päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.
 • Eluhoonetel on iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval riigilipu heiskamine kohustuslik, ülejäänud Eesti lipu seaduse § 6 loetletud lipupäevadel on riigilipu heiskamine soovituslik.

Täiendavate teenuste tellimine:

 • Täiendava teenuse tellimise vajaduse ilmnemisel informeerib korteriühistu haldurit.
 • Enne tööde teostamist lepitakse kokku teenuse sisus, tingimused ja teenuse hind.
 • Lepingud sõlmib korteriühistu otsese teenuse osutajaga.

Loetelu täiendavatest teenustest:

 • Üldehituslikud ja remonditööd
 • Muud projekteerimistööd
 • Kastmisteenus
 • Aiakujundaja konsultatsioon ja aiahooldus
 • Akende pesu
 • Uste lukkude avamine
 • Ummistuste likvideerimine,
  • kanalisatsiooni ummistuste korral selgitatakse võimalusel välja selle põhjus/põhjustaja ja tellitakse avarii likvideerimine eraldi tasu eest.
keyboard_arrow_up