Loomulik elukeskkond looduse abiga

Selleks, et hingata puhast õhku ja laadida endasse loomulikku energiat, läheme tavaliselt loodusesse. Pärast looduses viibimist tunneb inimene tavaliselt uut jõudu ja energiat. Paraku veedetakse suurem osa ehk umbes 20 tundi oma päevast siseruumides. Seega sõltub me tervis suurel määral siseruumides valitsevast õhukvaliteedist ja ruumikliimast.

Puhtad looduslikud materjalid aitavad luua parema ja tervislikuma sisekeskkonna ning seeläbi vähendada terviseriske.

Kuidas tunda ära halb õhu kvaliteet

Halba õhukvaliteeti seostatakse sageli sünteetiliste materjalidega, mis on tootmise, toodete säilimise ja paigalduslihtsuse huvides täis erinevaid tehislikke keemilisi ühendeid. Pindu katvad värvid, õlid, krohvid ning ruumis olev mööbel võivad õhukvaliteeti halvendada. Mürgised ühendid ruumis pole pahatihti haistmismeelega tajutavad ja seepärast võib meile jääda petlik mulje probleemi puudumisest. Mõõtmistulemused aga näitavad, et sageli on ületatud ühendite ohtlik tase ja meie ruumi õhus on ohtralt lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis loovad terviseriske.

Kahjuks pole ka ruumi parem ventileerimine lahenduseks, sest mõõtmistulemused näitavad õhuvoolu-hulkade kasvades ohtlike ühendite suuremat emiteerumist materjalidest ning nende kontsentratsioon võib kahanemise asemel kasvada. Aitab see, kui siseruumides vähendada ohtlike viimistlusmaterjalide hulka ja asendada tehismaterjalid ohutute looduslikega.

Kuidas luua sobiv sisekliima

Hea enesetunde tekitamisel ja tervise hoidmisel on oluline tähtsus ruumi sisekliimal. Head sisekliimat saab tagada ruumides õhuniiskust ja temperatuuri reguleerides. Inimorganismile sobiv suhtelise õhuniiskuse tase jääb 40-60% vahele. Talvel on see tavaliselt siseruumides madalam ning selle tagajärjeks võivad olla hingamisteede probleemid ja haigused. Suvel on vastupidi- õhuniiskuse tase ruumis on liiga kõrge ja ka temperatuur kipub minema kõrgeks nii et vajatakse ruumide jahutamist. Liigniisked ruumid soodustavad hallitusseente arenemist ja materjalide mädanemist, see aga võib taas õhukvaliteeti ja meie tervist kahjustada. Hallitusseente arengule aitab kaasa seegi, kui õhus lenduv tolm kleepub seina või lae külge.

 

Looduslike materjalide eelised

Looduslikel materjalidel on omadus kiiresti õhust niiskust siduda ja loovutada ning niimoodi muuta ruumi sisekliima paremaks. Õhuniiskuse vähenemine hoiab ära seente teket. Lisaks on näiteks savil antistaatiline omadus ehk materjali külge ei kleepu tolmu. Niimoodi takistab see materjal ka seente levikut. Looduslik materjal, näiteks savi aitab tasakaalustada sisekliimat, suvel väheneb jahutusvajadus ja talvel küttevajadus. Looduslike materjalide eelis on ka see, et tulekahju korral ei tekita ükski looduslik materjal mürgiseid gaase.

Veel üks tähtis eelis tekib näiteks roomattide ja savikrohvi koosmõjul. Nende kahe materjali kooslus aitab äärmiselt hästi heli isoleerida. Müratase väheneb oluliselt. Sellise efekti tingib raske ja kerge materjali vaheldumine. Looduslike värvitoonidega ruumis võib igaüks ka nö omal nahal tunda, kuidas enesetunne on mõnusam ja parem. See tuleb lihtsast asjast- silmale on loodusest võetud värvigamma sõbralikum.

Oluline tegur on ka see, et looduslike materjalide tootmiseks kulutatakse vähem primaarenergiat. Niimoodi säästame tervist ja keskkonda ka järeltulevate põlvede jaoks.

keyboard_arrow_up